ZÁSAHOVÉ PLOCHY DĚLÍME NA:

PLATNÉ zásahové plochy: Celé tělo, hýždě, ruce k zápěstí a nohy ke kotníkům, zásah do loketního a koleního kloubu platí jen z vnitřní strany.

NEPLATNÉ zásahové plochy: Ruce od zápěstí níže a nohy od kotníků níže.

ZAKÁZANÉ zásahové plochy: Hlava, krk a rozkrok.

- Při zásahu do platné zásahové plochy zásah platí.

- Při zásahu do platné a zároveň i neplatné zásahové plochy zásah platí.

- Při zásahu do platné a zároveň i zakázané zásahové plochy zásah neplatí.

- U neplatných a zakázaných zásahových ploch platí, že: Útočník nesmí tyto plochy záměrně zasahovat a obránce jimi nesmí záměrně krýt.

- Všechny  platné zásahové plochy jsou rovnocenné. Platný zásah vám odebere jeden život.

- Jakmile dostanete zásah ihned nahlásíte a pravdivě oznámíte zbývající počet životů. To musíte udělat i kdykoliv na požádání protivníka. 

 

PRAVIDLA BOJE:

- Každý úder musí být veden se zřetelným nápřahem. Žádné kydlení.

- Každý úder musí být bržděný, rána nesmí dopadnout plnou silou.

- Topora zbraní (sekyra, kladivo) nezpůsobují zásah.

- Zásah šípem platí pouze bambulí a pokud šíp dál nepokračuje v letu.

- O platnosti zásahu rozhoduje zasažený.

- Zásahy vedené současně několika protivníky se sčítají.

- Při souseku (vzájemný zásah do cca 1 vteřiny) jsou zraněni oba soupeři.

 

PŘI BOJI SE NESMÍ:

- Používat jakékoliv formy fyzického útoku, údery rukou, kopy, údery hlavicí zbraně, podrážení nohou, povalení, chytání a držení protivníka, páky, zápas, zablokování čepele cizí zbraně vlastním tělem (a následné ušmrdlání krátkou zbraní) a cokoliv, kdy dojde ke vzájemnému kontaktu těl bojujících.

- Chytat zbraně za čepel či za ostří, chytat protivníkův štít.

- Bodat nebo naznačovat bod.

- Zatlačovat během boje protivníka do nebezpečného terénu.

 

PŘI BOJI SE SMÍ:

- Zachytit předloktí útočníka u ruky držící zbraň, jílec meče či topor zbraně. Povolená doba držení je neomezene.. Vhodné pro zkušené šermíře.

- Nabíhat štítem do štítu protivníka (jen mezi domluvenými lidmi, a v případě, že to umíte = aniž by jste zranili sebe, soupeře nebo ostatní kolem).

- Tlačení štítem ( plochou štítu )

- Klíny

 

BEZPEČNOST:

- Při boji musíte stále hlídat záda svého protivníka a v případě hrozící kolize souboj přerušit.

- V případě jakéhokoliv bolestivého zásahu (zejména do hlavy, krku či slabin) má zasažený právo přerušit na potřebnou dobu souboj!

- V případě zranění protivníka mu musíte ihned poskytnout potřebnou pomoc a přivolat zdravotníka.

- Na nebezpečných místech je boj všeho druhu zakázán!

 

SMRT:

- Při ztrátě posledního života – stav 0 životů (trupu nebo končetin) – umíráte.

- Mrtvola si dá ruku se zbraní za hlavu a bez jakéhokoliv zasahování do hry (mluvení, velení, varování spolubojovníků, vykecávání s mrtvolami či živými hráči na místě kde se bojuje apod.) se ihned odejde oživit do věže. Musí všem sama od sebe jasně dávat najevo, že je mrtvá. To proto, aby na bojišti nevznikal zmatek v tom, kdo je živý a kdo ne.

Kdo poruší tato pravidla boje může být dle závažnosti prohřešku (nebo jeho opakování) a rozhodnutí organizátorů  z akce vyloučen.

 

OŽIVOVÁNÍ

Oživuje se u vlajek.