Bílá strana
Lidé

 Lidé jsou udatní válečníci. Do bitvy chodí jako rytíři ve zbroji, bojujíc za svého krále. Lukostřelci a řadoví vojáci s varkoči nesoucí symbol své říše, s případnou prošívanicí nebo lehčími zbrojemi. Většina z nich jsou dobromyslní, udatní a věrní, avšak najdou se i tací, jejichž chamtivost a touha po moci jim zatemnila mysl. Poté jsou schopni udělat cokoli, aby dosáhli toho, co chtějí. 

  

Trpaslíci

 Trpaslicí jsou rození bojovníci a umělci kamene. Obyčejně chodí do bitvy se sekerami a kladivy. Jejich zbroje by unesli jen opravdu silní muži, avšak na tak malou postavu, jakou trpaslíci mají, jsou neuveřitelně silní. Dokážou máchat se svými zbraněmi hodiny, aniž by je to nějak moc vyčerpalo. Jejich tváře zdobí bohatý plnovous, který si s oblibou zaplétají do různých copánků. Jsou poctiví a drží slovo, pokud se však nejedná o zlato, které je pro ně někdy více než život, a zatemňuje jejich mysl stejně jako lidskou.    

 Hobiti: Hobiti bývali vždy spíše farmáři než válečníci. Jsou vysocí zhruba jako trpaslíci, ale nemají plnovous. Zato jejich nohy pokrývá hřejivá srst a tvrdá kůže, díky čemuž mohou chodit bosí. Pokud jsou už voláni do boje, bojují se svými praky a krátkými mečíky. Jejich síla je však vyvážena jejich udatností. I když nejsou nejlepšími válečníky, budou bojovat za své bratry a přátele do konce.

 

Elfové
 Elfové se vyskytují převážně v lesích, kde jakožto hraničáři chrání své lesy. Lehká výzbroj je jejich hlavní zbraní. Jsou totiž neuvěřitelně mrštní a rychlí, tudíž těžké kroužky a pláty nepotřebují. V boji se vyskytují jak s mečem (někdy i štítem), tak i s lukem. Dožívají se vysokého věku, jsou schopni přežít 30 lidských životů, i déle. Ve svém jádru jsou velice přátelští a veselí, a mají smysl pro vyšší hodnoty, než je moc a zlato. Moc se jednou stejně zlomí, a zlato k ničemu jinému než k obchodu není. Na druhou stranu jsou však poměrně plaší a sveřepí nepřátelé, nenávidí vše temné a zlé, a udělají cokoli, jen aby bylo zlo jednou provždy zničeno.  

 

 

Temná strana

Skřeti

 Skřeti jsou jednou z hlavních sil temné armády. Jsou to pokřivení, zohavení tvorové, kteří bojují za maso a utrpení druhých. Jejich zbroje tvoří ukořistěné zbroje nepřátel, vlastoručně kované plechy ohavných tvarů, zakřivené šavle, sekáčky, a štíty. Vyskytují se buďto jako malí zakrslí ohavové, nebo jako vysocí elitní bojovníci. Jsou zákeřní, podlí a zlomyslní, a platí u nich právo silnějšího. Mstí se převážně za svůj zlý osud, který má potkat i ostatní nepřátele, aby věděli, jaké je to být skřetem.

 

Barbaři

 Barbaři jsou zdivočelí lidé žijící v kmenech. Jsou vedeni šamany a náčelníky, jejichž slovo je pro ně slovem nejvyšším. Jsou to hrdí válečníci, a věří, že musí umřít se zbraní v ruce, aby našly po smrti klid. Avšak i přesto svoji kůži neprodávají jen tak lacino. Jsou schopni pobít nesčetné pluky nepřátel, než sami padnou. Jejich zbraní je jim barbarská zuřivost, se kterou jsou schopni lámat kosti a rozsekávat těla. 

 

Nemrtví

 Nemrtví jsou bojovníci, bez morálky, citů, bolesti či emocí. Jsou slepě oddaní svému pánu, který řídí jejich kroky, většinou pro své vlastní záměry. Jejich legie tvoří kostlivci, zombie, stíny a další stvoření temnoty. Upíři, lichové, temní jezdci a přízrakové jsou elitními bojovníky, ještě stále s vlastní myslí, kteří vedou nemrtvé legie do boje. Jejich úhlavními nepřáteli jsou hlavně lidé, a jejich knězové, kteří jim se svým odvracením nemrtvých dělají velké problémy. Dále je to cokoliv živého, z čeho se mohou nakrmit.   

 

Temní elfové

 Temní elfové jsou vyvrženci ze světa elfů, které kdysi v dávné minulosti zradili. Jejich pleť je černá a vlasy bílé. U některých říší je tomu dokonce i naopak. Jsou nuceni žít v podzemí, kde budují své říše. Jsou to nemilosrdní válečníci, kteří zabijou každého nepřítele bez sebemenšího smilování. Jejich výzbroj tvoří scimitary a šavle z černé oceli, štíty se znakem pavouka - jejich bohyně, a lehké zbroje. Poslouchají svého krále, který je vede do války proti všem, kteří je odsuzují a vyvrhují ze svých zemí. Jsou to silní spojenci, ale lstiví nepřátelé.